DOMIS-TOUR Bydgoszcz. Istnieje od 1998 roku.
Roman Frąckowski
www.facebook.com/Domistour

Warto wiedzieć


I Definicje

1. Bilet elektroniczny - bilet wybranego przewoźnika, nabyty i wydrukowany przez Klienta za pośrednictwem strony www.domis-tour.pl
2. Klient - użytkownik portalu, osoba pełnoletnia korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu.
3. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
4. Przewoźnik - wybrana przez Klienta firma wykonująca przewóz autokarem pasażerów, na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób.
5. Warunki Przewozu - szczegółowe warunki przewozu osób określane przez każdego z przewoźników, regulujące prawa i obowiązki Pasażera, jak i Przewoźnika.

II Zamówienie biletu

1. Każda osoba składająca zamówienie w sposób jednoznaczny oświadcza, iż zapoznała się z Warunkami Zakupu Biletu portalu domis-tour.pl i w pełni je akceptuje, jak również umownych warunków przewozu przewoźników, na rzecz których działa portal.
2. Warunki Przewozu poszczególnych firm przewozowych dostępne są w systemie.
3. Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, iż jest pełnoletnia.
4. W przypadku zamawiania biletu na samodzielną podróż osoby, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z przewoźnikiem w celu uzyskania zgody na samodzielną podróż osoby małoletniej.
5 . W celu zamówienia biletu należy wyszukać połączenie, a następnie postępując zgodnie z instrukcją dokonać rezerwacji.
6 . Każdorazowe dokonanie rezerwacji zostanie potwierdzone elektronicznie na uprzednio podany e-mail.
8 . Bilety autokarowe dostarczane są w formie elektronicznej.

III Płatność

1. Płatność za bilet należy dokonać zgodnie z wybraną przez siebie opcją płatności: karta płatnicza, e-przelew lub tradycyjny przelew.
2. W przypadku wpłaty kwoty poniżej wartości zamówienia, klient zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty do pełnej wartości.
3. Płatność kartą i przelewem elektronicznym autoryzowana jest przez ecard i odbywa się na zabezpieczonej stronie poprzez połączenie szyfrowane.

IV Bilet

1.Bilet jest dokumentem uprawniającym do skorzystania z przejazdu, na trasie i na warunkach określonych w bilecie, zgodnie z Państwa zamówieniem.
2. Bilet jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jeżeli w jego treści dodatkowo umieszczono następujące dane: numery identyfikacji podatkowej NIP przewoźnika - sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem VAT oraz kwotę podatku VAT.
Chcąc otrzymać fakturę należy skontaktować się z przewoźnikiem.
3. Stawiając się na miejsce odjazdu autokaru należy posiadać przy sobie bilet, uprzednio wydrukowany z systemu.
4. Bilet jest dokumentem na podstawie którego pasażer jest wpuszczany do autokaru, po uprzedniej weryfikacji przez załogę autokaru..
5. Bilet nie może być uszkodzony w stopniu nie pozwalającym na jego identyfikację, ani w żaden inny sposób.
6. W przypadku trwałego uszkodzenia, bądź zagubienia biletu istnieje możliwość jego ponownego wydruku.
7. Pasażerowie, posiadający bilet ze zniżką winni okazać przy odprawie dokument stwierdzający zasadność udzielonej zniżki.
8. Osoby niepełnoletnie mogą podróżować tylko pod opieką dorosłego opiekuna, w szczególnych przypadkach zezwala się na podróż nieletnim po wcześniejszym wypełnieniu przez rodzica, bądź opiekuna formularza zgody na samodzielną podróż nieletniego.
9. Bilet jest imienny i nie można go odstępować osobom trzecim.

V Zmiany i zwroty biletów

1. Zwroty biletów możliwe są na warunkach określonych indywidualnie przez każdego z przewoźników w Umownych Warunkach Przewozu, do jednego dnia przed datą wyjazdu.
2. Rezygnacja z przejazdu obciążana jest każdorazowo kosztem określonym w warunkach danego przewoźnika.
3. Wszelkie operacje na bilecie jak zmiany bądź zwroty, dokonywane są samodzielnie poprzez panel klienta, z dostępnością 24h. Należy zalogować się na stronie logowanie klienta wpisując numer transakcji i pin, a następnie korzystając z przycisku "zmień/zwróć" dokonać zmiany w bilecie.
4. Skorzystanie z systemu jest jednoznaczne z dokonaniem zmiany, w momencie wybrania rodzaju zmiany i zatwierdzenia jej. Zmiana każdorazowo będzie potwierdzona mailem wysłanym przez system na skrzynkę klienta.
5. Niewykorzystane bilety powrotne można zwrócić tylko w przypadku jeżeli ich czas realizacji nie upłynął i dopuszczone jest to przez przewoźnika.
6. Zmiana daty wyjazdu bądź powrotu możliwa jest tylko i wyłącznie przed terminem realizacji przejazdu i w większości przypadków wiąże się z opłatą za tą operację.
 
VI Odpowiedzialność i reklamacje

1. A.T. Domis-tour nie ponosi odpowiedzialności za jakość realizowanych połączeń i usług na pokładach autokarów.
2. A.T. Domis-tour nie ponosi odpowiedzialności za płatności elektroniczne realizowane przez ecard.
3.Wszelkie reklamacje dotyczące realizowanego połączenia autokarowego przyjmowane są w formie pisemnej (e-mail lub fax) oraz przekazywane do siedziby właściwego Przewoźnika za pośrednictwem A.T. Domis-tour.
4. Klient składający reklamację winien podać w niej daty przejazdu, numer linii, nazwę przewoźnika, oraz numer biletu.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od momentu jej otrzymania.
6. Klient na złożoną reklamację otrzyma pisemną odpowiedź.

VII Stawienie się na miejscu odjazdu autokaru.

Miejsce odjazdu jak i godzina oznaczone są zawsze na bilecie, jak również w rozkładzie jazdy. Prosimy aby zawsze stawiać się pół godziny wcześniej, tak aby nie opóźniać autokaru. Przypominamy, że podstawowym wyróżnikiem autobusu jest tablica za przednią szybą z wpisaną nazwą linii oraz nazwą miejscowości docelowej. Mogą się zdarzyć sytuacje, że autokar się znacznie spóźni. Należy w takiej sytuacji skontaktować się z przewoźnikiem, aby uzyskać informację na temat przyczyn opóźnienia. Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości trzeba cierpliwie czekać, aż autokar przyjedzie. Jeżeli mają Państwo bilet i oczekują Państwo w dobrym miejscu autokar musi na pewno po Państwa przyjechać.

VIII Podróż autokarem.

Sama podróż czasami bardzo długa nie zawsze musi być męcząca. Dla Państwa wygody i komfortu autokary wyposażone są w telewizory, które umilą i względnie skrócą Państwu podróż. Na każdym przystanku radzimy wyjść z autokaru, przespacerować się trochę wykonać kilka prostych ćwiczeń, tak aby po długiej jeździe przywrócić prawidłowe krążenie w organizmie.